Regulamin sklepu


Regulamin sklepu

Ceny
W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. Wszystkie ceny w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Klienci, którzy chcą otrzymać fakturę VAT, podczas składania zamówienia poproszeni zostaną o podanie pełnych danych firmy na którą ma zostać wystawiona faktura. Dowód zakupu (paragon lub faktura VAT) jest dołączany do przesyłki.

Zamówienia

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Zamówienie pociąga za sobą obowiazek zapłaty.

Wszystkie złożone w sklepie zamówienia potwierdzamy za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Jeżeli klient dostępny jest pod podanym telefonem kontaktowym tylko w wybranych godzinach prosimy o ich podanie. Możemy odmówić realizacji zamówienia, którego nie dało się potwierdzić w ciągu trzech dni od złożenia zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania każdego zamówienia. Jest to związane z prowadzeniem sprzedaży poza sklepem internetowym czyli aukcje internetowe, sklep stacjonarny. Pomimo statusu "towar dostępny" nie jesteśmy w stanie dostarczyć towaru ponieważ np. sprzedał się w sklepie stacjonarnym a My już nie jesteśmy w stanie sprowadzić tego samego towaru od Producenta.
Nie realizujemy zamówień bez podania telefonicznego numeru kontaktowego.
Dokładamy wszelkich starań, aby informacje o oferowanych produktach były jak najbardziej szczegółowe, jednak nie odpowiadamy za zmiany wprowadzone przez producentów lub błędy w opisach.

Sposoby płatności

Klient ma do wyboru 3 rodzaje płatności: przelew bankowy (koszt wysyłki 15 zł- bez względu na ilość zakupionych towarów), pobranie (koszt wysyłki 50 zł - bez względu na ilość zakupionych towarów) i odbiór osobisty (koszt wysyłki 15zł). - księgowanie odbywa się w dni robocze od 8 - 13. Ciężkie przedmioty (Grille gazowe) koszt wysyłki 120 zł.

Dostawa

Zamówione w sklepie towary dostarczamy w okresie do 14 dni kalendarzowych-oczywiście jest to maksymalny czas dostawy. Zwyczajowo towar wysyłamy na 3-5 dzień roboczy- jeśli się śpieszysz spytaj o czas wysyłki. Okres realizacji nie obejmuje czasu dostawy firmy kurierskiej.
Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej DHL (GLS)- czas realizacji wysyłek od chwili nadania to max. 48 h. W przypadku wysyłki za granicę koszt wysyłki i czas dostawy ustala się indywidualnie- prosimy o wcześniejszy kontakt w tej sprawie.

Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura lub paragon) jest wysyłany przewoźnikiem K-ex na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.


Uwaga: W dużych miastach przesyłki kurierskie dostarczane są w pierwszej kolejności do firm i urzędów (zazwyczaj do godziny 15:00). Jeśli w tych godzinach przebywa Pan/i w pracy, polecamy podanie adresu miejsca pracy jako adresu dostawy.

Zwroty
Zakupiony w naszym sklepie towar można zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Termin ten liczy się od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Zwrócony towar musi być fabrycznie nowy, nie nosić śladów użytkowania, posiadać oryginalne opakowanie, metki i kartę gwarancyjna (jeżeli została dołączona). Konieczne jest również zwrócenie paragonu na zakup (w przypadku FV prosimy o dołączenie kopii bądź podanie numeru faktury która ma zostać skorygowana; nie istnieje możliwość anulowania FV). Prosimy o dołączenie oświadczenia o zwrocie towaru wraz z podaniem nr konta bankowego, na który zostaną przesłane pieniądze za zwrócony towar. Wzór oświadczenia znajdziesz poniżej:


Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271) odstępuję od umowy sprzedaży towaru:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; paragon / fv nr . . . . . . . . . . . . . . . . . zawartej dnia. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Proszę o zwrot kwoty. . . . . . . . . . . . . . . . zł (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) na konto nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Podpis konsumenta
. . . . . . . . . . . . . . . . .. .Starannie zapakowany towar prosimy odesłać na adres:

firma KAMILEON

ul. Kresowa 13a

66-620 Gubin

Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia.


Koszt zwrotu ponosi konsument. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane na wskazany rachunek bankowy w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Nie podlega zwrotowi poniesione przez klienta koszt dostawy i odesłania.

Przesyłki do których nie załączono ww. dokumentów (kopii paragonu/ FV oraz oświadczenia o zwrocie), będą odsyłane do nadawcy.


Wymiana
Sklep wszystkowgory.pl umożliwia również wymianę zakupionego towaru na inny po wcześniejszym uzgodnieniu. Przed odesłaniem towaru na ww. adres sklepu, prosimy o wcześniejszy kontakt e-mailem, w celu rezerwacji nowych produktów. W przypadku braku danej pozycji w naszym magazynie, będziemy mogli również sprawdzić możliwość jego sprowadzenia.
W przypadku wymiany towaru na inny, koniecznym jest dołaczenie do przesyłki kopii paragonu bądź FV oraz oświadczenia o zwrocie.

Przesyłki do których nie załączono ww. dokumentów (kopii paragonu/ FV oraz oświadczenia o zwrocie), będą odsyłane do nadawcy.

Gwarancja
Wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie objęte są minimum roczną gwarancją producenta i są wolne od wad. W razie wykrycia wady, prosimy o mailowy kontakt z obsługą sklepu. Wadliwy towar prosimy przesyłać na adres:

firma KAMILEON

ul. Kresowa 13a

66-620 Gubin


Do przesyłanego towaru należy dodać zgłoszenie reklamacyjne i dowód jego zakupu oraz kartę gwarancyjną (jeżeli była dołączona).

Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne lub wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktu oraz naturalne zużycie.
Towar dostarczany do oględzin musi być czysty.
Do ujawnionych w okresie gwarancji wad sprzedawca ustosunkuje się w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania przesyłki. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami prawnymi.

Ochrona danych osobowych
Dane osobowe gromadzone są przez firmę KAMILEON z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 26.08.2002 r. Zalogowanie się do systemu oznacza zgodę na przetwarzanie danych dla celów marketingowych wyłącznie przez firmę KAMILEON. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Każdy klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres info@wszystkowgory.pl z tytułem „rezygnacja”.

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

KAMILEON
Kamil Pleszyniak
Kresowa 13a
66-620 Gubin
NIP:926-158-13-25

Regon: 978104216

Inteligo: 50 1020 5558 1111 1417 2310 0002

Nr wpisu w EDG: 5000 (Burmitrz miasta Gubina)
tel. 666 260 666

(dalej „Administrator”);

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora w celu wykonania umowy,

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą),(jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana).

 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca) oraz jeżeli wyrażono zgodę, w celu wysłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję klientów.

 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

  1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

  2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

  3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

  4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

  5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

  6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

  7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 7. Nie zbieramy danych osobowych oraz nie mierzymy zachowań naszych użytkowników, żeby wysyłać zindywidualizowane oferty.

 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.Pozostałe
Wszelkie spory strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla Sprzedającego.


Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Producenci

Sklep internetowy Shoper.pl